Cốp pha phủ phim

Cốp pha phủ phim

Cốp pha phủ phim

Cốp pha phủ phim

Kích thước

1220 x 2440mm

1250 x 2500mm

Độ dầy

12 - 15 - 18mm

Theo yêu cầu khách hàng

Loại keo

Melamine

Phenolic

Mặt

Phim phenolic DongWha - Hàn Quốc

Sơn chống nước 4 cạnh

Loại gỗ

Keo, bạch đàn

popup mail