Năng lực
hoạt động

 • 8000+

  8000 tấm/ ngày

 • 800+

  800 công nhân

 • 20+

  20 năm sản xuất

 • 03+

  Nhà máy sản xuất

Sản xuất và kinh doanh gỗ dán lớn nhất Việt Nam

Cốp pha phủ phim
search link
Cốp pha phủ phim

Nhà sản xuất ván ép phủ phim số 1 Việt Nam

Cốp pha keo đỏ
search link
Cốp pha keo đỏ

Sản xuất theo dây truyền hiện đại

Gỗ dán nội thất
search link
Gỗ dán nội thất

Sản xuất theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ

popup mail